Hulmur 

Jeg vil hoppe paradis

Hide and seek/Each one is good
in his own house and garden
 

Respite room 

Temporary memorials

The Great indoors 

Floker


Kongsberg Jazz festival 2022

Nitja Kunstlounge

Solastalgic

Breath im seeking you

Defence bunker for the 
unpredictable

T-shirt project w/
Kunstnernes Hus

Chaos and disorder but 
still ok 

Wounded landscape 

Multippel#22

Hidden glass bead and
a lot og black holes

Fragments of a turbulent
landscape

Wounded kandscape #1 #2

MarkHULMUR - TELLER HALVE ENGER


Galleri Mjelva

Vidar Ericsson, Finn Adrian Jorkjen, Frda Maureen Hultberg, Mari Eriksen, Arild Horvei Instanes, Sari Sangolt, Noah Seeland, Kristin Stubberud, Benedikte Eide, Søstra100, Peder Snekvik, Anna Melbye. Mari Eriksen

“HULMUR er en utstillingsplattform som samler unge kunstnere på tvers av ulike kunstuttrykk/ bosted og institusjonell tilknytning // Utstillingsplattformen er uten stedsforankring/ men eksisterer både digitalt og som en omreisende utstillingsturn. HULMUR er initiert av kuratorduo Synne Linge Trygstad og Jenny Hallre Trømborg”  link til Hulmur
Foto:Anna Rogneby